ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu YD ATÖLYE Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.ydatolye.com uzantılı web sitesininin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan Değirmen Sokak, Nida Kule, Kat: 10, Daire: 18, Kozyatağı/İstanbul adresinde bulunan Yazardan Direkt Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. (kısaca “Yazardan Direkt”) ile kimlik ve iletişim bilgilerini Site’ye tanımlamış gerçek/tüzel kişi ( kısaca “Üye”) arasındadır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme; Yazardan Direkt’in online platformu olan YD ATÖLYE üzerinden eğitim hizmeti satın alınması ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini içermektedir. Üye, Site’ye üye olarak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Yazardan Direkt, Üye’ye bildirimde bulunmadan Site’de kısmen/tamamen değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Yazardan Direkt, sebep göstermeksizin hizmette esaslı değişiklikler hariç olmak üzere Üye’ye haber vermeden sunduğu hizmetin kapsamını değiştirebilir, sunulan hizmeti kısmen/tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir. Üye’nin mali hakları saklıdır.
 • Yazardan Direkt güvenlik nedeniyle Üye’nin Site aktivitelerini izleyebilir, kayda alabilir, gerekli gördüğü durumlarda Site’den uzaklaştırma, üyelik dondurma, Üye’nin üyeliğini iptal etme gibi müdahalelerde bulunabilir. Yazardan Direkt üyeliği tek taraflı olarak dondurma, askıya alma, sona erdirme, iptal etme hakkını haizdir. Yazardan Direkt’in işbu madde kapsamında düzenlenen hakkını kullanması halinde Üye’ye herhangi bir ad altında geri ödeme yapılmaz. Yazardan Direkt’in tazminat ve başkaca talep hakları saklıdır.
 • Yazardan Direkt, Sözleşme’de belirtilen hizmetlerin verimliliği açısından gerekli olması halinde satış şartları, işleyiş değişikliği, güncelleme yapabilir. Üye’ler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini ve bu değişiklikler doğrultusunda davranacaklarını kabul ve beyan ederler.
 • Sözleşme, hizmet satışı, uzmanlık, yeni bir iş edinme gibi herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu sebeplere dayanarak Yazardan Direkt’ten hiçbir nam ve hesap altında hak ve alacak talep edemez.
 • Yazardan Direkt, Üye profili oluşturmak, pazar araştırması yapmak, istatistik oluşturmak gibi amaçlarla ve mevzuata uygun araştırmalar yapmak amacıyla Üye’nin kimlik, adres, iletişim gibi genel verilerini veri tabanında toplayabilir. Mevzuata uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir. İşbu hususa dair detaylı bilgi Site’de bulunan KVKK Politikamız’da bulunmaktadır.
 • Yazardan Direkt hizmet bedelini, hizmet türünü güncelleyebilir, değiştirebilir.
 • Yazardan Direkt, işbu Sözleşme’nin uygulanmasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddeleri değiştirebilir, güncelleyebilir veya yeni maddeler ekleyebilir.
 • Üyelik, Site’de yer alan üyelik prosedürünün Üye olmak isteyen tarafından tamamlanması ile gerçekleşir. Yazardan Direkt, Üye’nin e- posta adresi vasıtası ile doğrulama talep edebilir. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
 • Üye, kimlik, adres, iletişim bilgilerinin doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde Yazardan Direkt’e bilgi vereceğini, Üye’nin eksik, güncel olmayan veya hatalı bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık ve zarardan Üye’nin sorumlu olacağını ve Yazardan Direkt’e işbu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini kabul ve beyan eder.
 • Üye, Site hizmetlerinden yaralanırken mevzuat ve genel ahlak kurallarına uygun davranacağını, diğer Üye ve eğitmenleri rahatsız edici davranışlardan kaçınacağını, kişi ve kurumlar hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunmayacağını ve Site’de bulunan hizmetlerin aksamasına yol açacak davranışlardan kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan sorumlu olacağını beyan ve kabul eder.
 • Üye, Kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, 3. Kişilerin telif haklarına aykırı davranışta bulunmayacağını ve haksız rekabete yol açacak davranışlardan kaçınacağını, satın aldığı hizmeti kar amacı gütmeksizin şahsen kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Üye, üyelik hesabını 3. Kişilere devredemeyeceğini beyan ve kabul eder. Üye, yalnızca kendisine ait Üyelik hesabını kullanacağını, Üye’nin Üyelik hesabının başka birinin kullanımında olduğunun tespiti halinde Üyeliğin iptal edilerek doğmuş/doğacak zararı tazmin yükümlülüğü olduğunu beyan ve kabul eder.
 • Üye, şifre güvenliğinden sorumlu olduğunu, kendisine ait şifre ve Üyelik bilgilerini başkaları ile paylaşmayacağını, güvenlik önlemlerinden kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
 • Üye, Site’nin güvenliğini ihlal edici davranışlarda bulunmayacağını, Site’ye zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal ile müdahale etmeyeceğini aksi durumda oluşabilecek her türlü zarardan kendisinin sorumlu olacağını, Yazardan Direkt Üye’nin hatalı/hileli davranışları nedeni ile zarara uğrarsa tüm zararı karşılayacağını beyan ve kabul eder.
 • Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlamayacağını, engel olamayacağını ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağlara müdahale etmeyeceğini, Üye’nin bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırısı veya Site’den edindiği bilgiler doğrultusunda Site’ye erişimine ve Site kullanımına ilişkin doğrudan/dolaylı meydana gelecek zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder.
 • Üye, hizmet satın aldığı eğitmen ile arasında meydana gelebilecek her türlü etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, Yazardan Direkt’in yalnızca tam ve eksiksiz hizmet sunmakla sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
 • Üye, satın aldığı hizmeti 14 (on dört) gün içinde Yazardan Direkt’e yazılı bilgi vermekle cayma hakkını kullanabilir ve Üye’ye Yazardan Direkt tarafından hizmet bedeli iade edilir.
 • ÜYE’nin, YD Atölye’den eğitim alarak gerekli vasıfları haiz olduğunu düşündüğü durumda işbu sitenin sahibi Yazardan Direkt Yayınevi üzerinden eserini yayımlamak istemesi durumunda Yazardan Direkt tarafından Üye’ye özel indirim ve promosyonlar uygulanacaktır. İşbu indirim ve promosyonlar kişiye özel olacağı için talep halinde Üye’ye ayrıca gönderilecektir.
 • Yazardan Direkt, Site üzerinden alınan hizmeti, eğitimin başlamasına 24 (yirmi dört) saat kala iptal edebilir. İşbu iptal Üye’lere bildirilir ve Üye’nin talebi halinde Üye tarafından ödenen bedel iade edilir.

 

4. MALİ KOŞULLAR

 • Üye, online ödeme yöntemi ile talep ettiği hizmeti satın alabilir.
 • Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemeler, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan Yazardan Direkt tarafından düzenlenir.
 • Üye, satın aldığı hizmeti 14 (on dört) gün içinde Yazardan Direkt’e yazılı bilgi vermekle cayma hakkını kullanabilir ve Üye’ye Yazardan Direkt tarafından hizmet bedeli iade edilir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE ELEKTRONİK İLETİ

 • Yazardan Direkt, Üye’nin adı,soyad, adres, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama, aktarma gibi her türlü
  işleme işlemini yapmaya yetkilidir.
 • Yazardan Direkt, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm idari, teknik ve hukuki tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Üye tarafından kişisel bilgilerin Site’de anonim hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.
 • Yazardan Direkt’in tüm önlemleri alması durumunda öngörülemez ve önlenemez şekilde Site‘ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Yazardan Direkt’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Yazardan Direkt sunucularında toplanan kişisel veriler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında Yazardan Direkt bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.
 • Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler Yazardan Direkt ve Yazardan Direkt’in anlaşmalı olduğu gerçek/tüzel kişiler ile paylaşılabilir.
 • Üye’ye ait kişisel veriler mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile yasal unsurların oluşması halinde paylaşılabilir.
 • Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir. Buna ilişkin detaylı bilgiye Site’mizde bulunan Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikamızdan ulaşabileceklerini kabul ve beyan ederler.
 • Üye, Yazardan Direkt’in “Gizlilik ve Çerez Politikası” bölümünü okuduğunu ve anladığını beyan ve kabul eder.
 • Üye, Yazardan Direkt’in promosyon ve promosyon amaçlı her türlü ticari elektronik veri, ses, görüntü içerikli iletilerin e-posta, kısa mesaj gibi iletişim yöntemleriyle iletilebileceğini kabul etmektedir. Üye’nin işbu bilgileri almak istememesi halinde Yazardan Direkt’e bilgi vererek kendisi ile iletişime geçilmesini engelleyebilir.

 

6. FİKRİ MÜLKİYETE DAİR HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Site’nin sunumu ve tüm içeriği Mevzuat ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, Site’deki tüm eserler, ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Yazardan Direkt veya sözleşme yoluyla Yazardan Direkt’e lisans verenlere aittir. Üye, Yazardan Direkt’in yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’de verilen hizmeti/içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, umuma arz edemez, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site‘nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Yazardan Direkt’in uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Yazardan Direkt’ten talep edilen her türlü tazminat tutarını Üye ödeyecektir. Yazardan Direkt’in rücu ve her türlü hakkı saklıdır.
 • Yazardan Direkt’in, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site‘nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site‘nin ticari markaları, Site‘nin ticari görünümü ve/veya Site‘ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
 • Site’de yer alan görsel, işitsel materyaller izinsiz kullanılamaz.
 • Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
 • Üye’ler Site‘nin kullanımında yasalara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi halde, doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Yazardan Direkt’in rücu ve her türlü hakkı saklıdır.

 

7. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI VE SORUMLULUKLARIN SINIRI

 • Üye, Site’de sunulan/yayınlanan hizmetlerde eksiklik, teknik problemler, gibi oluşabilecek problemler olabileceğini kabul etmekle, bir problem ortaya çıkması durumunda Üye’ye bilgi vermeksizin; Yazardan Direkt, hizmeti durdurabilir/iptal edebilir/sınırlayabilir. Üye’nin hakları işbu sözleşmede ayrıca belirtilmektedir.
 • Yazardan Direkt’in mücbir sebep ve zorunluluk halleri dışında, kendisinden kaynaklanan eksik/ayıplı hizmet nedeniyle Üye’nin uğrayacağı maddi zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Taraflar, maddi zararın, Üye tarafından ödemesi yapılmış bulunan ve eksik/ayıplı hizmet nedeniyle Üye tarafından yararlanılamayan hizmet bedeliyle sınırlı olduğunu karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

8. ÜYELİK İPTALİ, SÖZLEŞME FESHİ, SÖZLEŞME SÜRESİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 • Üye‘nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Yazardan Direkt, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Üye‘nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye‘nin Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye, Yazardan Direkt’ten hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Yazardan Direkt her türlü zararı Üye’ye rücu edebilir.
 • Üye, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Üye, aldığı hizmetten cayma hakkını ancak 14 (on dört) gün içerisinde kullanmalıdır. Üye’nin üyeliğinin herhangi bir sebeple ya da herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, sona erme anına kadar almış olduğu hizmetleri de kapsayacak şekilde, işbu Sözleşme hükümleri geçerliliğini yitirir ve hüküm doğurmaz. Üyelik iptali halinde Üye, Yazardan Direkt’ten herhangi bir ad altında hak ve alacak talebinde bulunamaz. Genel hükümler saklıdır.
 • İşbu Sözleşme, üyelik talebinin, Yazardan Direkt tarafından onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Taraflardan birinin üyeliği iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetlerin sona ermesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

9. DİĞER HÜKÜMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 • Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişiklikler, satış ile ilgili hususlar, üyelik iptali, sözleşmenin sona erdirilmesi gibi her türlü bildirimin üyelik esnasında beyan edilen e-posta adresine yapılacağını kabul ve beyan eder. Yazardan Direkt, Üye’nin e-posta adresine bildirim göndermesi ile sorumluluktan kurtulmuş olacaktır.
 • İşbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik olması veya hükmün geçersiz sayılması durumunda Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.
 • İşbu sözleşme uyarınca ÜYE ile yapılacak her türlü yazışma, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda resmi kayıtlar, elektronik bilgiler, bilgisayar kayıtları ve her türlü taraflarca kanıtlanabilen yazışmalar/görseller bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini HMK md. 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve taraflar arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların öncelikle sulh olmak yolu ile eğer bu şekilde çözülemiyorsa İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Üye, Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
Size daha iyi hizmet sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Kabul Ediyorum
Yasal Sözleşmelerimiz ×
×