MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

​İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

1. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve sair mevzuat çerçevesinde ve ancak bununla sınırlı kalmamak üzere tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

2. TARAFLAR

2.1 SATICI BİLGİLERİ

Unvan: Yazardan Direkt Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle YD ATÖLYE olarak anılacaktır.) YD ATÖLYE Platformunun yasal sahibi, özel hukuk tüzel kişisidir.

Adres: Değirmen Sokak, Nida Kule, Kat: 10, Daire: 18, Kozyatağı/İstanbul

Telefon: 0216-301-1213

E-posta:  destek@ydatolye.com

2.2  ALICI BİLGİLERİ

Alıcı olarak YD ATÖLYE platformundan alınacak hizmete karşılık ödeme yapan kişi ve ödeme yapılırken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri kural olarak esas alınır. Ödeme yapan kişi ile platform üyesinin farklı kişiler olması halinde hizmet, platform üyesine sunulur. Bu bilgiler online eğitimin/hizmetin verileceği platform olan https://www.ydatolye.com/ adresinde de kullanılır.

YD Atölye ve ALICI, işbu Sözleşme içinde ayrı ayrı TARAF ve bilrikte TARAFLAR olarak anılabilir.

 

3.  SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı/tamamlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. YD ATÖLYE Platformunda sunulan her türlü hizmet, işbu Sözleşmenin konusu olabilir.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri satın alma sürecinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 ALICI aldığı hizmeti, ödemeyi tamamlaması (ödeme onayının alınmasıyla tamamlanır) ile platform üyeliği aktif olduğu takdirde, derhal kullanmaya başlar.

4.3 Sözleşme konusu hizmetin, ALICI’nın ödeme sırasında kaydettiği e-posta adresinden ve/veya ALICI’dan kaynaklanan her türlü sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden YD ATÖLYE sorumlu tutulamaz.

4.4 Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın   internet sitesinde verilmesi ve bedelinin satın alma sürecinde belirtilen ödeme şekillerinden herhangi biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir veya silinir ise, YD ATÖLYE hizmeti yerine getirme yükümlülüğünde olmayacaktır. Hizmetin var ise sunulan kısmına karşılık olarak YD ATÖLYE’nin tazmin hakkı saklıdır.

4.5 YD ATÖLYE, mücbir sebepler ve/veya ağır kusur halleri dışında herhangi bir sebep veya mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI satışın iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI’nın hizmeti iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 (on beş) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

5. ÖDEME YÖNTEMİ

ALICI’nın kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. ALICI, taksitli ödeme yapmak ister ise kullandığı banka ile arasında bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Sözleşmenin kurulma anı ALICI’nın ödeme yöntemine göre SATICI’nın banka hesabına hizmet bedelinin yatırılması ile kurulmuş olur. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (iki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, SATICI tarafından hizmete ilişkin satış işlemi iptal edilebilecektir. SATICI hizmet bedeli kendisine ulaşmadığı durumda sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

 

6. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetten 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde YD ATÖLYE’ye e-posta ile bildirimde bulunmayı kabul ve beyan eder. Hizmet bedeli ALICI’ya ödeme şekline göre iade edilir. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Satın alma işleminin tamamlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

7. BİLDİRİMLER, DELİL SÖZLEŞMESİ VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme uyarınca ALICI ile yapılacak her türlü yazışma, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda resmi kayıtlar, elektronik bilgiler, bilgisayar kayıtları ve her türlü taraflarca kanıtlanabilen yazışmalar/görseller bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini HMK md. 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve taraflar arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların öncelikle sulh olmak yolu ile eğer bu şekilde çözülemiyorsa İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

8. SON HÜKÜMLER

Sekiz ana maddeden oluşan İşbu Sözleşme TARAFLARIN karşılıklı bağımsız ve hür iradeleriyşe imza altına alınmıştır. Sözleşme, imza tarihi itibariyle hüküm doğurmaya başlayacaktır.

Size daha iyi hizmet sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Kabul Ediyorum
Yasal Sözleşmelerimiz ×
×