KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ


Yazardan Direkt Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti., Üye ve Eğitmenlerinin kişisel verilerini ve bundan doğan haklarını titizlikle korumaktadır.  Aşağıdaki maddeler, www.ydatolye.com web sitesinde ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verilerin neler olduğu, söz konusu veri bilgilerinin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğiniz ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz gibi konuları içermektedir.

 

1.Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ise, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği ile ilgili cezai yaptırımlar öngörmüştür.
Yazardan Direkt olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde üye ve eğitimciler ile kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin ve üye ve eğitimcilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Kullanılan Yöntem

Yazardan Direkt, siz üye ve eğitimcilerimizin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.
Google dahil üçüncü taraf sağlayıcıların, ve sitenin mobil uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerin ve mobil uygulamaya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Çerezler, web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. İnternet tarayıcınızın araçlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir, yardım kısmından tüm çerezleri reddedebilirsiniz.

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız, site ve uygulamalar üzerinden bir demo veya hizmet ya da satın alınan hizmeti iptal etmeniz gibi durumlarda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, sitenin ve mobil uygulamasının ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.

YD Atölye sitesinde ve mobil uygulamasında toplanan kişisel bilgiler, üye ve eğitimcilerimizle ilgili iletişimi ve üye ve eğitimci memnuniyetini sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.
Bu kullanımları desteklemek üzere, üye ve eğitimcilere daha etkili hizmet sunmak, siteyi, mobil uygulamayı ve diğer ilgili hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek için kişisel bilgileri kullanabilir.

Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer Yazardan Direkt ürün ve hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz.

Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde

Sitesi ve mobil uygulama, tıklattığınız e-postaları izlemek için özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir.

 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kurumlar ve Aktarım Amacı

Yazardan Direkt, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, Bankalar arası Kart Merkezi ile, İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile üye ve eğitimcilere daha iyi hizmet sunabilmek ve üye ve eğitimci memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle, yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.
Açık rıza olmaksızın Yazardan Direkt’in kişisel verilerinizi işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılmış olan hallerde mümkündür.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden ödeme yapan üye ve eğitimcilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde ve sunucularda tutulmamaktadır.

 

5. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tanınmış kişisel verilerinizle ilgili haklarınız;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 md.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

6. Kişisel Veri İşleme Süresi

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan süreler uyarınca ve azami olarak yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

7. Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Başvuru Hakkınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu yükümlülük çerçevesinde, bilgileriniz değiştiğinde onları güncelleyebilmemiz için iletişim bölümümüzde bulunan iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bunun dışında yukarıda belirtmiş olduğumuz haklarınızı kullanmak istediğinizde yine aynı şekilde iletişime geçerek bilgi vermelisiniz. Mevzuatta kişisel verilerle ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklik sonrasında gerekli güncellemeler tarafımızca yapılacaktır.

Kişisel Verileri işlenen üye ve eğitimcilerimiz tarafından yapılacak şikâyetler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Ancak ek bir maliyet doğması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Üye ve eğitimcilerimiz, talep ve şikâyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen yöntemlerle, yine aşağıda yazılı adreslere yapabilecektir. Bu kapsamda, “5. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız” başlığı altında sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte aşağıda belirlenen yöntemler ile iletebilirsiniz.

(i) Aşağıda yer alan ve zaman içerisinde güncellenebilecek olan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,
Adres: Değirmen Sokak, Nida Kule, Kat: 10, Daire: 18, Kozyatağı/İstanbul

(ii) Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden tarafımıza göndereceğiniz e-posta ile,
E-posta adresi: destek@ydatolye.com

 

 

Size daha iyi hizmet sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Kabul Ediyorum
Yasal Sözleşmelerimiz ×
×